leshante

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • 24 years old
  • colombia, Colombia
  • Favorite TV Show: BET
    Favorite Movie: IDK LOL – Liên minh huyền thoại
    Favorite Musician: JUSTIN BIEBER,CHRISTIAN BEEDLES
    Favorite Book or Author: none
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

JDB_Kidrauhl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
leshante đã bình luận…
ur welcom hơn một năm qua
babyface22ist trao các điểm thưởng cho tôi về my images
giving u các điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua
S8rah trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanx for the add đã đăng hơn một năm qua