TJ GARRETT

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Male, 22 years old
  • MOBILE, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lekell04 đã đưa ý kiến về Kanye West
HI TJ ,IM NEW. đã đăng hơn một năm qua
lekell04 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
whats up justin this is TJ,im new đã đăng hơn một năm qua
FactTeller đã bình luận…
and I hope bạn know he doesn't see this, this is a người hâm mộ page! not a personal xin chào JB i wanna be your friend page! hơn một năm qua
lekell04 đã đưa ý kiến về Lady Gaga
This is tj i like your songs. đã đăng hơn một năm qua