Lara

thành viên fanpop từ năm December 2009

  • Female
  • Perth, Australia
  • Favorite TV Show: Supernatural :D Grey's Anatomy & How I Met Your Mother
    Favorite Movie: Titanic
    Favorite Musician: Bon Jovi, One Direction & Taylor nhanh, swift
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mariafan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
letter S đã đăng hơn một năm qua
mariafan trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
letter Y đã đăng hơn một năm qua
big smile
larzii đã đưa ý kiến về One Direction
I can't wait for the movie to come out!!! đã đăng hơn một năm qua
1D3Dfevergal đã bình luận…
I know... their absolutly amazayn and the movie just made them 10000000 times better hơn một năm qua
arielh6 đã bình luận…
i know right i cant wait but if u go on Youtube u can see previews hơn một năm qua