tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tongue
lapka55 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
vote for steroline plz link đã đăng hơn một năm qua
delenafan123 đã bình luận…
Omg Damon and Bonnie are beating us bởi a little bit. Do những người hâm mộ of bamon really think they are going to hook those two up after what went down with damon and elena? I don't think so. If they come back a couple there is going to be hell to pay hơn một năm qua
lapka55 đã bình luận…
Well Steroline is in the first place, so keep voting :) hơn một năm qua
loveofdelena đã bình luận…
Damon and Bonnie??? What in the actual fuck???!!!!!! hơn một năm qua
soleeni trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks For The add^^
Could bạn Please tham gia My Clubs?

link
link
đã đăng hơn một năm qua
kiss
lapka55 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Everyone who has Facebook please Please vote
link
important! đã đăng hơn một năm qua
JanaP đã bình luận…
Yes please vote, DE are losing against SE on the official CW site!!! hơn một năm qua
loveofdelena đã bình luận…
wha??? HOW?????!!!! how can delena be loosing against that shitty cheesefest???!!!! it's just not possible!!! hơn một năm qua