thành viên fanpop từ năm August 2012

  • Female, 29 years old
  • NY
  • Favorite Musician: BTS, B.A.P, BIGBANG, EXO
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
1❤ Congrats for winning 2nd place in my BTS contest~new round is open~link đã đăng hơn một năm qua
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
2❤ đã đăng hơn một năm qua
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
3❤ đã đăng hơn một năm qua