tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

heart
caligurl16 đã đưa ý kiến …
hello thanks for being a người hâm mộ :] <33 đã đăng hơn một năm qua
laugh
kobi đã đưa ý kiến …
Was watching that on tv at the time ! đã đăng hơn một năm qua
Michael goes to SMAP Show in Tokyo and paid a surprise visit to Smap Members who don't know Michael is coming... You can see how spontaneous is this piece an...
cool
kobi đã đưa ý kiến …
Got this book a few days ago, read it yesterday, really nice!

A lot of insight on Michael, I wish I could have met him and have a chat with him like Broderick Morris did ....Love bạn so much MJ ! đã đăng hơn một năm qua