Kiersten/Kiki (AKA "Numbuh 8")

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: 1.) KND 2.) Hetalia 3.) wwe Monday Night RAW...too many to list!
    Favorite Movie: 1.) Amelie 2.) Dracula (many versions) 3.) Ed Wood 4.) 12 Rounds...too many to list!
    Favorite Musician: Too many to list...however, The Beatles take the hàng đầu, đầu trang spot
    Favorite Book or Author: Too many to list, LOL – Liên minh huyền thoại
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

surprise
kndkid96 đã đưa ý kiến về Codename: Kids tiếp theo Door
....Really? It's been THAT long already? Wow...

Happy 10th Anniversary, KND! đã đăng hơn một năm qua
cartoonfangirl đã bình luận…
I know I'm late, but Happy Birthday KND :D hơn một năm qua
taismo723 đã bình luận…
kiki tình yêu yourself hơn một năm qua
taismo723 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
;D đã đăng hơn một năm qua
taismo723 đã đưa ý kiến …
...

Lulz my fishy. đã đăng hơn một năm qua
kndkid96 đã bình luận…
LOLZ hơn một năm qua