thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: SPONGEFREAKENBOB!!
    Favorite Musician: P!nk
    Favorite Book or Author: Harry Potter and the chamber of secrets
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
kkbb97876 đã đưa ý kiến về The New Normal
I tình yêu this show!! đã đăng hơn một năm qua
heart
kkbb97876 đã đưa ý kiến …
Happy Akuroku ngày :D đã đăng hơn một năm qua
crying
kkbb97876 đã đưa ý kiến về Light Yagami
I just finished the last episode like 30 phút ago....that time was spent balling my eyes out đã đăng hơn một năm qua
KittyCalando đã bình luận…
Thank god I wasn't the only one, ha-ha. :D hơn một năm qua
kkbb97876 đã bình luận…
Haha I was worried i was the only one! hơn một năm qua
DeaththeKidsgrl đã bình luận…
No. I spent a good giờ crying over what happend. I couldn't help but cry when l died either. hơn một năm qua
kkbb97876 đã bình luận…
Me too, however I knew l was going to die (stupid spoilers) So I didnt cry as much because I was preparing for it. :( hơn một năm qua