Jo Mitchell

thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Favorite TV Show: Nhật ký ma cà rồng
    Favorite Book or Author: Twilight
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kittycuty đã đưa ý kiến về Tyler & Nora / Channing & Jenna
this pair is awesome and i luv all the parts of step up đã đăng hơn một năm qua
kittycuty đã đưa ý kiến về James Kirk
he was absolutely cool in she's the man... đã đăng hơn một năm qua