tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
kittiwitti đã đưa ý kiến về Damon & Bonnie
I actually liked the episode. Reason: Plec knows how to ruin every ship even her own (Delena). đã đăng hơn một năm qua
Viky11 đã bình luận…
JP is the master of that. hơn một năm qua
cool
kittiwitti đã đưa ý kiến về Damon & Bonnie
I don't feel guilty about saying this. I want a Damon/Bonnie/Stefan threesome. LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
Viky11 đã bình luận…
me too!! I want Stefan and Damon to tình yêu Bonnie but I don't want Bonnie to be like Elena. I still want Bamon, I want Bonnie to a girl who knows what she wants. so the threesome is a very hot idea as long as Bonnie stays Bonnie and not become an Elena hơn một năm qua
heart
kittiwitti đã đưa ý kiến về Damon & Bonnie
Best things about Bamon shippers hoặc any Bonnie shipper is that we have the endurance and stability to overcome any shit, fuckery and issues dealing with the show. Gotta tình yêu Bonnie all together for tying in her những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
Wahinetoa đã bình luận…
Amen!! *loves bạn too* hơn một năm qua