Kai den

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Male, 21 years old
  • Nha Trang, Vietnam
  • Favorite TV Show: Yugioh
    Favorite Movie: Yugioh the movie
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kistuatarakso đã đưa ý kiến về Yu-Gi-Oh
yugioh zexal is my first yugioh đã đăng hơn một năm qua
ghinwa đã bình luận…
my favourite series is GX :) hơn một năm qua
SuperstarKK đã bình luận…
I like original yu-gi-oh hơn một năm qua
AquoMoon đã bình luận…
GX people is the best hơn một năm qua