brandon Hopper

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Male
  • wisconsin, United States of America
  • Favorite TV Show: Family Guy
    Favorite Movie: Disney classics
    Favorite Musician: Disney classics
    Favorite Book or Author: Hard to choose
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Noone_N trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
.....SKYRIM............ đã đăng hơn một năm qua
mischievous
crystalstream trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
•BFF! •******* give this 2 yöur 2best Những người bạn đã đăng hơn một năm qua
Noone_N trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Elloo~ I shall give bạn các điểm thưởng hopefully bạn will talk to me!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Noone_N đã bình luận…
I guess not.....T.T hơn một năm qua
crystalstream đã bình luận…
It takes him a while to respond, so I wouldn't hold your breath. hơn một năm qua