Cesar, King of Xianthrovasse

thành viên fanpop từ năm November 2016

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LenTao trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
xin chào there! đã đăng cách đây 23 giờ
sunny
TheLefteris24 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thank you, Comrade. Feel free to go wild XD !!!! đã đăng cách đây 2 ngày
TheLefteris24 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Good. The King of Knights is counting on your honor, my man.

bởi the way, since bạn have gotten into the Series would bạn be interested in joining this Club?

link

I created it a while back and it could use some thêm những người hâm mộ to share the hype. It pretty much covers everything Fate related !!!! đã đăng cách đây 2 ngày