Cesar, King of Xianthrovasse

thành viên fanpop từ năm November 2016

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
miss ya more
how are ya? đã đăng cách đây 10 giờ
SwordofIzanami đã đưa ý kiến …
Don't play dumb with me! bạn fucking know what I'm talking about! đã đăng cách đây một ngày 1
kari91 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I am fine,thanks for asking.You? đã đăng cách đây 2 ngày