Cesar, King of Xianthrovasse

thành viên fanpop từ năm November 2016

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào there! How are bạn doing today, Cesar? đã đăng cách đây 7 ngày
Lanalamprouge trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
^.^ thank bạn for always being so kind to me. đã đăng cách đây 13 ngày
kingcesar67 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
"Saving people, hunting things. The family business." đã đăng cách đây 14 ngày
wantadog đã bình luận…
"Saving" people, hunting "things". The family business. cách đây 14 ngày
-Universe_COLA- đã bình luận…
"Herp Derp business, blah blah family. The monster's saving account." cách đây 13 ngày
8theGreat đã bình luận…
Things: The Business cách đây 13 ngày