thành viên fanpop từ năm March 2008

  • Favorite TV Show: Dawson's Creek (i know i know it doesn't come on anymore :(
    Favorite Movie: Twilight
    Favorite Musician: Too Many to mention :)
    Favorite Book or Author: TwilightSaga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

taylorfan1234 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I tình yêu the các diễn đàn bạn đã đăng along with your comments! :) đã đăng hơn một năm qua
x-Sophie-Jade-x trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
ngẫu nhiên điểm thưởng for no reason!!!
điểm thưởng me Back!!!

__________________________

Please Copy and Past this to other's Propping place and spread the fanpop tình yêu bởi sending this with a điểm thưởng to your friend, Friend's friend and People bạn don't even know and also add them!
It's the ticket of being kind, Having lot's of Fans, making other people Happy on fanpop AND getting lot's of "Prop Back"s :)
Enjoy and Have a Nice Day!
- Love, Me đã đăng hơn một năm qua
melandjim4eva trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
For your bài viết :) đã đăng hơn một năm qua