thành viên fanpop từ năm April 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
khanhlynk_KFC đã đưa ý kiến về Alexander Rybak
giáng sinh Tales Album, Alexander Rybak / release ngày 23.11.2012

THE giáng sinh SONG / 03:59
02: WINTER WONDERLAND / 03:38
03: LET IT SNOW / 02:16
04: HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE giáng sinh / 03:47
05: TELL ME WHEN / 04:29
06: SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN / 02:39
07: BABY IT’S COLD OUTSIDE / 02:57
08: RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER / 02:48
09: PRESENTS / 03:45
10: SILVER BELLS / 03:29
11: I’LL BE trang chủ FOR giáng sinh / 04:52
12: SILENT NIGHT / 04:11 đã đăng hơn một năm qua
smile
AlexFan_13 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi :))) đã đăng hơn một năm qua
khanhlynk_KFC đã đưa ý kiến …
Happy birthday to fanpop 2011 đã đăng hơn một năm qua