keren kaye manlangit

thành viên fanpop từ năm May 2016

  • 18 years old
  • Favorite Book or Author: bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

heart
kayeren_acebido đã đưa ý kiến về Louis Tomlinson
bạn are so handsome đã đăng hơn một năm qua
smile
kayeren_acebido đã đưa ý kiến về Zayn Malik
hi,i'm your good,better,and best friend đã đăng hơn một năm qua
Harrystyles022 đã bình luận…
same hơn một năm qua
heart
kayeren_acebido đã đưa ý kiến về Liam Payne
i tình yêu bạn liam đã đăng hơn một năm qua