Kitty Kurai

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • 17 years old
  • Transylvania :^)
  • Favorite TV Show: original Naruto my dude
    Favorite Musician: Gorillaz
    Favorite Book or Author: Lord of the Flies
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

shadowcrash007 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey. Not sure if bạn remember me from a long while ago. But i think we were good Những người bạn at one point. đã đăng cách đây 8 tháng
katkat57 đã bình luận…
your name seems familiar! hello! cách đây 8 tháng
katkat57 đã đưa ý kiến về Character Crossover Mingling
seems like a nice idea to have a place like this, and it looks fairly active too! hello~ i hope others find this place as well. đã đăng hơn một năm qua
YeanMcQuean đã bình luận…
Thanks! Hope bạn have fun! hơn một năm qua
Rachel_Savaya đã bình luận…
Welcome to Character Crossover Mingling! ^^ Please brief yourself on the rules, if bạn would, and most importantly have a wonderful time! I can't wait to learn about your characters! hơn một năm qua
katkat57 đã đưa ý kiến …
rlly wants to die with this website đã đăng hơn một năm qua