Kate

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Female, 21 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Legend of Korra
    Favorite Movie: Les Miserables hoặc Hunger Games
    Favorite Book or Author: The Hunger Games trilogy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

_Ares2002_ trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
For guessing R in Hunger Games Guess the Quote! đã đăng hơn một năm qua
big smile
tWiLiGht_lUVEr1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for being such an active player in the Hunger Games Character Elimination game! :D Your participation is an awesome thing! :D Keep it up! đã đăng hơn một năm qua
Geesings trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your pictures! đã đăng hơn một năm qua