thành viên fanpop từ năm November 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 13 clubs Dedicated (13) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4)

thông tin trên tường của tôi

simrananime trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Omg thêm personal attacks *///* OwO đã đăng cách đây 2 tháng
simrananime trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
It's ok grandma. I'm here to help bạn uwu. I will tortu- erm I mean remind bạn of it EVERYDAY! đã đăng cách đây 2 tháng
simrananime trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Yes. After all the shade thrown at me today I had to bring it :p đã đăng cách đây 2 tháng