jill chang

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • 24 years old
  • Singapore
  • Favorite TV Show: Powerpuff girls, MLP, Young justice (Uh-DUH!), TT,Glee.
    Favorite Movie: Many Movies! =D
    Favorite Musician: Black eyed peas, maroon 5,jesse mcartney
    Favorite Book or Author: Romance novels and other nonsense like that. :)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

smile
AislingCarterYJ trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
I don't know…just because. I like your các bình luận on the pop câu hỏi kiểm tra các câu hỏi so…here bạn go! đã đăng hơn một năm qua
lolfan88 đã đưa ý kiến …
xin chào become a người hâm mộ of me !! đã đăng hơn một năm qua
justjill đã đưa ý kiến về Liên minh công lý trẻ
Note after finding out who voiced Young justice, I will never see them the same way EVER again. O-OMaybe some of bạn know, but I never knew the voice over for Artemis was also the voice over for JL 's COMPUTER??? O-O đã đăng hơn một năm qua
lolfan88 đã bình luận…
Wht??? hơn một năm qua
Robin_Love đã bình luận…
LOL!!!! hơn một năm qua