Grace Not telling my last name

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 21 years old
  • Favorite Musician: Taylor nhanh, swift and Katy perry
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lilirose234 đã đưa ý kiến …
thats a good idea about not telling ur last name. i didnt either đã đăng hơn một năm qua
justgrac đã đưa ý kiến về Piper McLean
Piper McLean humiliated me . She is very selfish think she has everything anyone could want and she hates it. She makes Girly girls look like demonds. A lều, cabin of Girly girls and the one tomboy is the only one worthy of being the leader. đã đăng hơn một năm qua
dalvarado237 đã bình luận…
how did she humilate bạn and its true some times having everything bạn want is bad hơn một năm qua
justgrac đã bình luận…
she made me feel that being girly made me horrible . Remember the first time she sees the Aphrodite girls she calls them losers without even knowing them hơn một năm qua
meredog đã bình luận…
its just a.book. she has her own way of thinging about things just like everyone else here hơn một năm qua
justgrac đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
Guys why won't bạn bình luận on my fanfic Ursula I have worked very hard on it in the picks bạn guys đã đưa ý kiến bạn won't read it I just whant an opinion .(in the Vanessa fanclub I đã đăng the same bài viết not copied it) đã đăng hơn một năm qua
starlight77 đã bình luận…
Ok I'll read it. hơn một năm qua