Nikki

thành viên fanpop từ năm August 2012

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Supernatural, True Blood, Vampire Diaries
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
keelawinchester đã đưa ý kiến …
Hey! will bạn tham gia my Supernatural brotherly moments spot? link đã đăng hơn một năm qua
keelawinchester đã bình luận…
tình yêu your icon, btw! hơn một năm qua
PasSion_Baby trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
#9 đã đăng hơn một năm qua
PasSion_Baby trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
#8 đã đăng hơn một năm qua