Jub jub

thành viên fanpop từ năm August 2014

  • Male, 28 years old
  • PH, Philippines
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jubjub1 đã đưa ý kiến về Girl’s Generation/SNSD
Goodbye Girls' Generation! Thank bạn for the precious memories! đã đăng hơn một năm qua
jubjub1 đã đưa ý kiến về Sven
Hello Sven Fans~ đã đăng hơn một năm qua
jubjub1 đã đưa ý kiến về Harry Potter
YOOOOOOW đã đăng hơn một năm qua