JOSHUA PATRICK

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Male, 25 years old
  • GRIMSBY, United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

joshuared đã đưa ý kiến về Gavin & Stacey
WHO WANTS ANOTHER SERIES OF GAVIN AND STACEY. đã đăng hơn một năm qua
hannahmonkey đã bình luận…
ME!!!!!! hơn một năm qua
misscfan đã bình luận…
me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
blt4444 đã bình luận…
me so cough up and hurry up hơn một năm qua