TJ Seymour

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Male, 26 years old
  • O.T., Maine
  • Favorite TV Show: Supernatural, Walking Dead, Breaking Bad, Transformers, Destination truth, Deadliest warrior,Simpsons,Family Guy,Dudesons,jackass, UFC
    Favorite Movie: The Dudesons, Jackass, Cop Out, Die hard, Black Hawk Down, Crank 1 & 2
    Favorite Musician: Louden Swain, Sabaton, A7X,Megadeth,Metallica,Slayer, H.I.M,The 69 Eyes,cKy, Motley Crue, Anthrax,Alice In Chains,Paramore,Creed,Ozzy Osbourne,Pantera
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

johnhetfield666 đã đưa ý kiến về YouTube
Is Anybody a người hâm mộ of Seananners Gassy Mexican Eatmydiction hoặc chilled chaos? đã đăng hơn một năm qua
johnhetfield666 đã đưa ý kiến về James Hetfield
Happy Birthday 50th James \m/ đã đăng hơn một năm qua
johnhetfield666 đã đưa ý kiến về Người vận chuyển
Creating A New RP Verse On Facebook Wanna tham gia Contact Me link đã đăng hơn một năm qua