Debbie Delooze

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • 33 years old
  • skelmersdale, United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

jo8oden đã đưa ý kiến về Justin Bieber
is any1 a member of the jb người hâm mộ club??? đã đăng hơn một năm qua
vidvida đã bình luận…
He actually has 74,047 những người hâm mộ here! hơn một năm qua
jb_lover1243 đã bình luận…
duh imma member! hơn một năm qua
jo8oden đã đưa ý kiến về Justin Bieber
hi is there anyway i can get a code to book meet and greet tickets the người hâm mộ club wouldnt let me register at the weekend now its too late!!! :( đã đăng hơn một năm qua