Beth

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female, 32 years old
  • Illinois
  • Favorite TV Show: Khắc tinh ma cà rồng
    Favorite Movie: Titanic, Hook, Pans Labrynth
    Favorite Musician: Britney Spears
    Favorite Book or Author: The Age of Reason, Hunger Games
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jewelkid87 đã đưa ý kiến về Khắc tinh ma cà rồng
Vote for Buffy!
link đã đăng hơn một năm qua
jewelkid87 đã đưa ý kiến về Spike
Spike is losing to Damon! Vote! link đã đăng hơn một năm qua
vampireluvr12 đã bình luận…
yhea right!!!!! hơn một năm qua
jewelkid87 đã đưa ý kiến về Khắc tinh ma cà rồng
Spike is losing...vote! link đã đăng hơn một năm qua