tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 5 clubs Dedicated (5) Die-Hard Fan in 13 clubs Die-Hard (13)

thông tin trên tường của tôi

heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
tình yêu your biểu tượng Jess!!! How are bạn my sunshine!!!I am missing you🧡 đã đăng cách đây 14 giờ
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hark! Hark to the wind! 'Tis the night, they say,
When all souls come back from the far away -
The dead, forgotten this many a day!
👻🕷️🕸️🎃🍁🧡🍬🕯️🍫🍭☕🥧🍂🧡👻🕷️🕸️🎃🍁🧡 đã đăng cách đây 14 giờ
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
'Tis now the very witching time of night,
When churchyards yawn and hell itself breathes out
Contagion to this world.
👻🕷️🕸️🎃🍁🧡🍬🕯️🍫🍭☕🥧🍂🧡👻🕷️🕸️🎃🍁🧡 đã đăng cách đây 14 giờ