Jenell

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 27 years old
  • Manchester, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Girlfriends
    Favorite Movie: Cool Runnings
    Favorite Musician: Have too many
    Favorite Book or Author: Twilight saga/ Harry Potter series/ Noughts and Crosses series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

RobPattzLover7 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
tình yêu the biểu tượng ;) đã đăng hơn một năm qua
TwilightNerd6 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Luv ur Rob các biểu tượng He is sooooo cute!!!! đã đăng hơn một năm qua
RobPattzLover7 đã bình luận…
i agree hơn một năm qua
shellycane trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Have a nice day, :D đã đăng hơn một năm qua