My Wall

Previous
jb-2011 đã đưa ý kiến …
HOW DO I GET IN A CHAT??? đã đăng hơn một năm qua
cool
jb-2011 đã đưa ý kiến …
YO GUYZ IM BACK IN fanpop AND IM SINGLE!!! đã đăng hơn một năm qua
jb-2011 đã đưa ý kiến về Seri chạng vạng
Awsome movie cant wait for the 2nd part! đã đăng hơn một năm qua
crying
jb-2011 đã đưa ý kiến …
i,m back in fanpop just Mất tích my GF on monday i brock up with HER đã đăng hơn một năm qua
big smile
jb-2011 đã đưa ý kiến …
great tay can bạn give me your massenger e-mail so i can add bạn plzz đã đăng hơn một năm qua
cool
jb-2011 đã đưa ý kiến về Harry Potter
cool movie ever đã đăng hơn một năm qua
big smile
TayTayBieber trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào bff, (:
how have u been ? đã đăng hơn một năm qua
jb-2011 đã đưa ý kiến …
xin chào therre tay how old are bạn đã đăng hơn một năm qua
selenagomezfan7 đã bình luận…
shes 17 on april 18th im her BEST FRIEND!! hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
^ aww, thankyou chels.(: and yes i am turning 17 on the 18th(: hơn một năm qua
jb-2011 đã bình luận…
im a boy hơn một năm qua
big smile
TayTayBieber trao các điểm thưởng cho tôi về my images
awesome name.(:
i can't come on chat cuz i'm on school right now sorry.
but bạn can write on mah wall. đã đăng hơn một năm qua
jb-2011 đã đưa ý kiến …
how can i now if bạn are signed out hoặc in đã đăng hơn một năm qua