thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Favorite Musician: Metallica, Skrillex, Christina Grimmie, Deadmau5, Chrisitna Aguliera
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jazzagentplover đã đưa ý kiến về Christina Grimmie
Christina Grimmie is my IDOL! I have known about her since she first started and ever since she has touched my tim, trái tim and inspired me. I could never sing like her no matter how hard I try. She is a goddess! I also just tình yêu her hair, and her makeup and her style because she reminds me of myself! Team Grimmie RAWWKS! đã đăng hơn một năm qua
Gotta-Be-Lou đã đưa ý kiến …
it iz madd ugly đã đăng hơn một năm qua
jazzagentplover đã đưa ý kiến về Nintendo 3DS
Still saving up for my 3DS! Which color should I get? Cosmo Black? Aqua Blue? Pearl Pink? Midnight Purple? đã đăng hơn một năm qua
chrisblass đã bình luận…
midnight purple hơn một năm qua
Spooky_Kid đã bình luận…
Get the 3DS XL hơn một năm qua
ShadowEyes978 đã bình luận…
I have the Flame Red. It's a nice color! hơn một năm qua