Jayden Porter

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Male, 37 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: The Super Mario Bros. Super hiển thị
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

jayden091003 đã đưa ý kiến về sonic chao
Just to let bạn know, I'm the guy who knows every single thing about Chao! So, if bạn have any Chao related questions, post on my profile. đã đăng hơn một năm qua
Dragonfruit44 đã bình luận…
Is there a way to create a Tails Chao in SA2B? I would really like one. hơn một năm qua
laugh
jayden091003 đã đưa ý kiến về sonic chao
To get that, bạn have to mate a Silver Chao with a Shiny Red Chao. đã đăng hơn một năm qua
big smile
jayden091003 đã đưa ý kiến về sonic chao
I have a Shiny Jewel Red Chao! đã đăng hơn một năm qua