jaysin jones

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Male, 20 years old
  • clearwater, United States of America
  • Favorite TV Show: ridiculousness
    Favorite Movie: HP 7 part 2
    Favorite Musician: curt cobain
    Favorite Book or Author: HP Deathly Hallows
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

dragonsmemory đã đưa ý kiến …
tham gia the Society for the Promotion of Elfish Welfare! We need your help! đã đăng hơn một năm qua
javeryj đã đưa ý kiến về Party Rock Anthem bởi LMFAO
giant's for the SB!!!!!!
đã đăng hơn một năm qua
javeryj đã đưa ý kiến về Party Rock Anthem bởi LMFAO
PARTY ROCK IS IN THE HOUSE TONIGHT!
đã đăng hơn một năm qua