Jane Fresh

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 35 years old
  • United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

jainee đã đưa ý kiến về Justin Bieber
i think Justn Bieber is so talented, i wanna send my littele sister a birtday greeting from him to her that would be so cool!!..I heard there is this mobile phone greeting where người nổi tiếng are saying different message and bạn can send it to anyone who has a mobile phone!! howww coolll!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua