joda millt

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • 23 years old
  • grand, Canada
  • Favorite TV Show: MTV
    Favorite Movie: step up 2
    Favorite Musician: Justin Bieber
    Favorite Book or Author: confetti girl
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

jazzyboo13 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
xin chào girl what up cuz đã đăng hơn một năm qua
lolo10 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
here bạn go đã đăng hơn một năm qua
jazzyboo13 đã bình luận…
xin chào girl hơn một năm qua
lolo10 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
jb đã đăng hơn một năm qua