Lilli

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 23 years old
  • Austria
  • Favorite TV Show: HIMYM FTW! Followed bởi Psych, Vampire Diaries and The Tudors
    Favorite Movie: The Hangover. Best movie ever.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

delamico trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me! tình yêu your thông tin các nhân pic! :D đã đăng hơn một năm qua
itwasepic98 đã đưa ý kiến về Stefan & Elena
Only 2 thêm days! Finally! I miss Stelena so much <3 đã đăng hơn một năm qua
4ever_and_ever đã bình luận…
Actually, only 2 thêm days, 1 hour, 10 minutes, and 43 seconds.But who's counting? :) hơn một năm qua
CrazyFruittt đã bình luận…
Yaaay! :D hơn một năm qua
dk111 đã bình luận…
yes!!! hơn một năm qua
Stelena101 đã đưa ý kiến …
Ugh! Good luck with those tests!! Omg yes I saw that...I had a shocked face for phút after watching it! đã đăng hơn một năm qua