thành viên fanpop từ năm December 2012

  • Female, 28 years old
  • Hungary
  • Favorite TV Show: X Factor;
    Favorite Movie: The Twilight Saga - All Movie :-)
    Favorite Musician: Paramore; Green Day;
    Favorite Book or Author: The Twilight Saga; One ngày
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
isabella21 đã đưa ý kiến …
Your arms around me come undone
Makes my tim, trái tim beat like a drum
See the panic in my eyes
Kiss me only when I cry
Cause bạn always want what you're running from
And bạn know this is thêm than bạn can take <3 đã đăng hơn một năm qua
CullenSisters-X trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for adding me :) đã đăng hơn một năm qua
isabella21 đã bình luận…
I thanks for bạn :) hơn một năm qua
smile
queen-seli trao các điểm thưởng cho tôi về my images
ty for the add btw tình yêu ur biểu tượng đã đăng hơn một năm qua