isaacson96

thành viên fanpop từ năm March 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
mia444 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào what's up? Will bạn tham gia my new club? link. It's for people that are Team Edward hoặc people that tình yêu the Twilight Saga!! I'd really appreciate it, I think bạn will really like it! đã đăng hơn một năm qua
isaacson96 đã đưa ý kiến …
heres the link đã đăng hơn một năm qua
smile
isaacson96 đã đưa ý kiến …
this is my club under my new name plez check it out and help me get it under construc tion. my new name is edwardsgirl96 đã đăng hơn một năm qua