irmabeiber

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • 25 years old
  • skopje, Macedonia
  • Favorite TV Show: lots
    Favorite Movie: never say never
    Favorite Musician: Justin Bieber
    Favorite Book or Author: Justin Bieber
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

AlexandraKelly trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Ćaoo..^^
Pričas li Crnogorski?? đã đăng hơn một năm qua
irmabeiber đã bình luận…
da pricam :) hơn một năm qua
heart
ICEhanica trao các điểm thưởng cho tôi về my images
ti fakat govoriš ko mi makar si iz makedonie??? đã đăng hơn một năm qua
irmabeiber đã bình luận…
da :) hơn một năm qua
irmabeiber đã đưa ý kiến về Neil Patrick Harris
i watch how i met your mother and he is so awesome

đã đăng hơn một năm qua