tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

ingrrid has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

ingrrid đã đưa ý kiến về Hayden Panettiere
Hayden as Marilyn Monroe :)

link đã đăng hơn một năm qua
ingrrid đã đưa ý kiến về Angelina Jolie
Angelina as Marilyn :)

link đã đăng hơn một năm qua
ingrrid đã đưa ý kiến về Katy Perry
Katy as Marilyn, cool huh?

link đã đăng hơn một năm qua