jhazmyne torres

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Female, 24 years old
  • Quezon City, Philippines
  • Favorite TV Show: sonic x
    Favorite Musician: selena gomez and taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: archie comics
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Ysaieedi đã đưa ý kiến …
Hi long time no see đã đăng hơn một năm qua
Ysaieedi trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Here bạn are đã đăng hơn một năm qua
Ysaieedi đã đưa ý kiến …
Have bạn a deviant art? đã đăng hơn một năm qua
GameGirlAdvance đã bình luận…
Me Too. hơn một năm qua