thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: House, Heroes, Monk, Boston Legal, Bones, ngôi sao Trek: TOS, Family Guy
    Favorite Movie: ngôi sao Trek 2009
    Favorite Musician: Voltaire, Linkin Park, Green Day, Three Days Grace, màu hồng, hồng
    Favorite Book or Author: Keeping Faith, My Sister's Keeper
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laughingGrl trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
ATTN CHAMERON FANS:
JOPPA & I ARE SENDING MESSAGES TO bạn ALL TO SIGN THE "BRING CAMERON BACK TO HOUSE PETITION"

link

THANKS,
laughingGrl đã đăng hơn một năm qua
housediva trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
House câu hỏi kiểm tra (Bill the Dog!) đã đăng hơn một năm qua