Alyssa im only 12

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 23 years old
  • wish I was from California cause Im from Denver , Colorado
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

scenegirl200 đã đưa ý kiến …
hii đã đăng hơn một năm qua
smile
hpfan21 đã đưa ý kiến …
TFTA.Added u back.Godbless. :D đã đăng hơn một năm qua
ilovepurple13 đã đưa ý kiến về chó
AWW just got a pittnull and tình yêu him to death hes the cutest thing ever<3 đã đăng hơn một năm qua
BRIDGET14 đã bình luận…
Aww I got 1 too he's a bluenose pitnull 2 months his name is Blue bcuz of his blue eyes hơn một năm qua
JackRussell8 đã bình luận…
Aww that great ilovepurple13 I have a pit bò đực, con bò, bull too her name us Lily hơn một năm qua