isabella stockton

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female, 22 years old
  • hoschton, United States of America
  • Favorite TV Show: Shake It Up
    Favorite Movie: twilight
    Favorite Musician: Robert Pattinson
    Favorite Book or Author: the twilight series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

iloveedward1010 đã đưa ý kiến về ma cà rồng Suck
this movie is so funny!!!!!!!!!!!!!
đã đăng hơn một năm qua
robpatrocks đã bình luận…
no it is not hơn một năm qua
iloveedward1010 đã đưa ý kiến về Robert Pattinson
rob is the greatest actor of our generation! đã đăng hơn một năm qua
Rebekka-Monkey đã bình luận…
I agree ;) hơn một năm qua
RobPattzLover7 đã bình luận…
rob is also hottest actor of our generation :D hơn một năm qua
robpatrocks đã bình luận…
ROB IS THE GRATEST HOTTEST ACTOR OF OUR GERERATION PLUS ALL THE OTHERS hơn một năm qua