thành viên fanpop từ năm June 2013

  • Favorite TV Show: Thế Thần - Tiết khí sư cuối cùng
    Favorite Movie: Deathnote 1, 2 and 3
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

I had a dream last night that Bryan Konietzko and Micheal Dante DiMartino made an Avatar: TLA animated movie. Who else wants to see that movie? Because screw M. Night Shyamalan, thats why. đã đăng hơn một năm qua
paintbrush12 đã bình luận…
Your quite prophetic: Bryke origially proposed an animated feature film of our beloved gaang, but Nickelodeon furned it down. But they approved the production of a live-action film that sucked...go figure. hơn một năm qua