Bri Bieber

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 23 years old
  • vegas, United States of America
  • Favorite TV Show: pit boss
    Favorite Movie: never say never!! duh!
    Favorite Musician: Justin Bieber
    Favorite Book or Author: first step to forever bởi Justin Bieber
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

igotadog98 đã đưa ý kiến …
A tornado came around my room before bạn came excuse the mess it made it usually doesn't rain. đã đăng hơn một năm qua
annie14425 đã đưa ý kiến …
Thank bạn for always being there for me. đã đăng hơn một năm qua
annie14425 đã đưa ý kiến …
jb is a fag đã đăng hơn một năm qua
igotadog98 đã bình luận…
ur a fag hơn một năm qua