cat parris

thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Female, 25 years old
  • Milwaukee, Other
  • Favorite TV Show: bad girls club
    Favorite Movie: ted
    Favorite Musician: hip hop
    Favorite Book or Author: i dont now
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

icutecat123 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
can someone send me a hộp thư đến đã đăng hơn một năm qua
icutecat123 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
im on the phone with the really Justin bieber and now where video chatting đã đăng hơn một năm qua
Only_Sel đã bình luận…
That's good, I seriously doubt it but that's good :) hơn một năm qua
icutecat123 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
I tình yêu u babyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy đã đăng hơn một năm qua