noshig zakarian

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 19 years old
  • brampton, Ontario
  • Favorite Book or Author: Những kẻ ngoài cuộc
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kaykay900 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
xin chào đã đăng hơn một năm qua
iconicboyz123 đã bình luận…
xin chào hơn một năm qua
lil_babygirl đã đưa ý kiến …
Thnx for da add! :D đã đăng hơn một năm qua
iconicboyz123 đã bình luận…
no problem :P hơn một năm qua
lollipopszx3 đã đưa ý kiến …
They are!:D Did bạn hear they're coming to Canada for a tour this summer? đã đăng hơn một năm qua
iconicboyz123 đã bình luận…
yessss i died i was like no freakin wayyyyy hơn một năm qua