Nicah Vasquez

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female, 21 years old
  • Death City~
  • Favorite TV Show: I tình yêu Soul Eater thêm than life. Kagerou Project, too! (Black ngôi sao and Kano Shuuya <3, My Lovely Bakas)
    Favorite Movie: Fairy Tail Priestess of the Phoenix
    Favorite Musician: I tình yêu all sorts of music. LiSa, maybe? And GirlsDeMo. Nhật Bản FTW, right?
    Favorite Book or Author: Soul Eater (hya-haa), Kagerou Project (kukuku...)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
iceandsummer đã đưa ý kiến về anime
Soul Eater anyone? Anyone? I'm a huge, gigantic, enormous, hardcore, oh-my-effing-god-soul-eater, Soul Eater người hâm mộ XD (My Black ngôi sao =3= And you're not taking him away from meeeeeeh.) đã đăng hơn một năm qua
rosewinton3055 đã bình luận…
Yes! I agree with you! xD Soul Eater 4Life!! (Death the Kid is mine :P) hơn một năm qua
Windwakerguy430 đã bình luận…
Just talk to my friend, Aquamarine. She's obsessed with it (I think she has a crush on Soul, though, but, I doubt it) hơn một năm qua
ArcticWolf đã bình luận…
I quite like Soul Eater. hơn một năm qua
Neko-Tohka trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
yeah and bạn like kagerou project too? đã đăng hơn một năm qua
iceandsummer đã bình luận…
I tình yêu it~! kukuku! hơn một năm qua
smile
rosewinton3055 đã đưa ý kiến …
Hey, I like your Black ngôi sao icon. ^^ đã đăng hơn một năm qua
iceandsummer đã bình luận…
Thank you~ hơn một năm qua