thành viên fanpop từ năm May 2007

  • Female, 33 years old
  • Buenos Aires, Argentina
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
marthatsal trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hi! i noticed that bạn are from Argentina. Well , can bạn help me? I am nghề viết văn a story and some of my main characters are from Argentina. I asked a câu hỏi in the "argentina" người hâm mộ club. Here is the link
link
i will apreciated if bạn help me! Have a nice day!!! đã đăng hơn một năm qua
marthatsal đã bình luận…
*appreciate it (: hơn một năm qua
laugh
Miah13Rose đã đưa ý kiến …
hiiiii ! Dont think that i'm argentine.I'm bangladeshi!! đã đăng hơn một năm qua
smile
vann trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Merry Christmas!! đã đăng hơn một năm qua